Regnvandshåndtering

Få professionel hjælp til din regnvandshåndtering fra vores autoriserede kloakmester. Vores erfarne fagfolk har den nødvendige ekspertise til at vejlede dig og sikre, at afledningen af regnvandet opfylder dine ønsker og behov.

Vi er din autoriseret kloakmester

Lokal afledning af regnvand

I de senere år har der været en stigende tendens til mere ekstreme vejrforhold, hvilket kan føre til omfattende oversvømmelser i områder med utilstrækkelig vandafledning eller håndtering af overfladevand. Disse oversvømmelser kan forårsage betydelige og omkostningsfulde skader, selv på mindre områder. Af denne grund vælger virksomheder, boligselskaber og offentlige myndigheder at implementere forbedrede sikkerhedsforanstaltninger mod oversvømmelser for at beskytte deres områder.

Mulighederne for lokal afledning af regnvand er mange. En faskine eller et regnbed kan forsinke vandstrømmen og lede regnvandet mod beplantning, fordampning eller nedsivning.

Etablering af en faskine, som en del af regnvandshåndtering, indebærer oprettelse af et underjordisk hulrum til opsamling af regnvand, som derefter nedsives på egen grund. Nogle kommuner kræver, at regnvand håndteres lokalt på egen grund og ikke føres til kloaksystemet.

Vi tager udfordringen op

LAR og klimatilpasninger

Lokal afledning af regnvand (LAR) er en afgørende del af klimatilpasning, hvor målet er at nedsive, forsinke, fordampe, transportere eller genanvende regnvand ved kilden, uden at det ledes direkte til kloaksystemet.

LAR er en del af klimatilpasningen, der omfatter en lang række aktiviteter, vi anvender for at tilpasse bl.a. vores beboelses- og færdselsområder til de aktuelle eller forventede klimatiske forhold.

Grøn ART har engageret sig i denne udfordring inden for LAR. Vores tilgang, der integrerer viden om jordens struktur og nedsivningsevne, samt planternes trivsel under varierende vejrforhold, er afgørende for funktionaliteten og æstetikken af LAR-anlæggene. Grønne tage, permeable belægninger, åbne regnvandsledninger som grøfter og kanaler, faskiner og nedsivningsbede udgør nogle af de mest anvendte løsninger i denne sammenhæng.

Har du brug for hjælp?

Kontakt vores aut. kloakmester

Vi kan rådgive dig om den mest optimale kloakløsning, der passer til dine behov. Kontakt Flemming for en uforpligtende snak om, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.

Vores dedikerede personale med mere end 30 års erfaring er klar til at hjælpe. Når du benytter Grøn ART som din samarbejdspartner, er du garanteret en professionel håndtering.